Godziny otwarcia przedszkola

godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 7-18

Telefon do Przedszkola Tęcza

+48 516041315 / +48 690042316

 

 

Przedszkole i Żłobek Tęcza - udany start w edukację

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne i Żłobek Tęcza, niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka.
 
Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Integracyjne i Żłobek Tęcza ul. Reymonta 1, Latchorzew, 05-082 Stare Babice  tel. 516 041 315, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Niepubliczne Przedszkole  Integracyjne i Żłobek Tęcza  przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 2 pkt. b, h RODO w celu:

a. rekrutacji dzieci do placówki,
b. ewidencji dzieci,
c. prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
d. w celach sprawozdawczych,
e. archiwalnym
 
2. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 
3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: odbiorcami danych osobowych są:
a. upoważnieni pracownicy Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego i Żłobka Tęcza
b. podmioty współpracujące z Niepublicznym Przedszkolem Integracyjnym i ŻłobkiemTęcza, na podstawie umów powierzenia, w celu realizacji umowy o współpracy.
c. organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 
4. Okresy przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.
 
5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Profilowanie należy rozumieć jako formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych – dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 
6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich sprostowania. W zakresie wynikającym z przepisów prawa można żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia lub krajowe przepisy o ochronie danych osobowych
9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne i Żłobek „Tęcza”, ul. Reymonta 1, Latchorzew, 05-082 Stare Babice